Prezentowana Państwu internetowa strona proponuje wyprawę w przeszłość szlakiem pałaców i dworów Podlasia, Suwalszczyzny, Wileńszczyzny, Żmudzi, Ziemi Brzeskiej, Nowogródzkiej i Grodzieńskiej. Jej autorzy od dwudziestu już lat wędrują po terenach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i wyszukują zachowane jeszcze siedziby ziemiańskie, aby utrwalić je na fotografiach i zebrać materiały dotyczące ich historii.

Kresy Wschodnie to ziemie, które dały Polsce wielką dynastię królewską, najznamienitszych poetów, słynnych uczonych, wybitnych mężów stanu. Nic więc dziwnego, że chociaż większa ich część znalazła się po II wojny światowej poza granicami państwa polskiego, budzą nadal wielki sentyment i zainteresowanie swoimi dziejami i dniem dzisiejszym. Wiele osób podczas wyjazdów za wschodnią granicę szuka tam polskich śladów, którymi są najczęściej zabytkowe budowle. Znajdują je bez trudu w dużych miastach. Natomiast autorzy tej strony szukali tych śladów zbaczając z głównych szlaków turystycznych i zagłębiając się tam, gdzie nie każdy może dotrzeć. Początkowo sądzili, że niewiele ich przetrwało do naszych czasów, wszak przez ziemie te przetaczały się fronty II wojny światowej, a po jej zakończeniu sowieci starali się unicestwić wszystko, co należało niegdyś do polskich czy litewskich ziemian. Okazało się jednak, że znaczna liczba dworów i pałaców, wprawdzie w dużym stopniu zdewastowanych, istnieje jeszcze dzisiaj. I te, zachowane zabytkowe budowle, będą sukcesywnie na tej stronie Państwu przedstawiane.