Tuż przy szosie biegnącej z Grajewa do Ełku, mniej więcej w połowie odległości między Prostkami a Nową Wsią Ełcką leżą Bobry – wieś średniej wielkości, licząca około 600 mieszkańców. Przed II wojną światową, kiedy nosiła niemiecką nazwę Bobern, mieszkała tu rodzina Lingk, posiadająca majątek o obszarze 210 ha. Właściciele majątku mieszkali w murowanym dworze, wzniesionym na przełomie XIX i XX w.

Fronton dworu w Bobrach

Był to budynek parterowy, do którego w okresie późniejszym dostawiono prostopadle do elewacji bocznej dwukondygnacyjne skrzydło. Obie części zostały pokryte dachem dwuspadowym, urozmaiconym w części parterowej dwoma lukarnami w obu połaciach. Po II wojnie światowej majątek wszedł w skład PGR Miechowo, a po 1990 r. przejęła go Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dwór zachował się do naszych czasów wraz z fragmentem parku, stawem i podwórzem gospodarczym i jest obecnie własnością prywatną.